Narsismi

Narsistiset luonnehäiriöt

Opi tunnistamaan neljä luonnehäiriötyyppiä.


Narsismin erilaisia häiriöitä esiintyy väestöstä noin 7-9 prosentilla, miesten keskuudessa 11-18 prosentilla. Narsistinen luonnehäiriö voidaan jakaa neljään tyyppiin: narsistiseen, epäsosiaaliseen, huomiohakuiseen ja epävakaaseen persoonallisuushäiriöön.
Yhteistä kaikille luonnehäiriötyypeille on tietty lapsenomaisuus. Niihin kaikkiin kuuluu itsekeskeisyyttä ja toisten huomioonottamisen puutetta. Myös vaikeus hallita omia impulsseja on yleistä narsistisissa persoonallisuushäiriöissä.
Seuraavassa esitellään lyhyesti narsismin neljä erilaista luonnehäiriötyyppiä.

1. Narsistinen persoonallisuushäiriö

 • Suuruudenhullut kuvitelmat omasta erinomaisuudesta ja ylivertaisuudesta.
 • Epärealistinen minäkuva: keskittyy ajatuksissaan rajattomaan menestykseen, voimaan, kauneuteen ja rakkauteen.
 • Vaatii läheisiltään ylikorostunutta ihailua.
 • Olettaa erityiskohtelua: ei sopeudu yleisiin sääntöihin.
 • Hyväksikäyttää muita. Ei osoita kiitollisuutta.
 • Kyvytön empatiaan ja huomioimaan muiden tarpeita.
 • Ylimielinen ja röyhkeä käytökseltään ja asenteiltaan.
 • Kadehtii muita, mutta luulee toisten kadehtivan häntä.
 • Esiintyy väestössä hieman alle yhdellä prosentilla. Tutkitusti narsisteista 50-80 prosenttia on miehiä.

Tilaa kirja:
Naimisissa narsistin kanssa
Miksi aina sinä?

2. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö

 • Ei sopeudu sosiaalisiin normeihin, esim. rikkoo lakia.
 • Vilpillinen ja valehteleva.
 • Impulsiivinen ja kyvytön suunnittelemaan asioita etukäteen.
 • Ärtyinen ja aggressiivinen.
 • Piittaamaton omasta ja muiden turvallisuudesta.
 • Vastuuton, laiminlyö asioita.
 • Ei kadu mitään: välinpitämätön toisille aiheuttamiinsa vahinkoihin.
 • Esiintyy noin 2-3 prosentilla väestöstä. Miehillä 3-4 kertaa yleisempää.

3. Huomiohakuinen persoonallisuushäiriö

 • Korostunut tunteellisuus ja huomionhaku. Henkilö tuntee olonsa epämukavaksi, jos ei ole huomion keskipisteenä.
 • Vuorovaikutusta toisiin ihmisiin kuvaa usein asiaankuulumaton seksuaalisesti houkutteleva ja provosoiva käytös.
 • Osoittaa tunteita pinnallisesti ja nopeasti vaihdellen.
 • Kiinnittää jatkuvasti huomiota ulkonäöllään.
 • Puhetapa korostuneen yleistävä ja yksityiskohdista piittaamaton.
 • Teatraalinen itseä korostava ja liioiteltu tunneilmaisu.
 • Suggeroitavuus eli henkilö on helposti toisten ohjailtavissa.
 • Ihmissuhteiden kokeminen läheisemmiksi kuin mitä ne todellisuudessa ovat.
 • Esiintyy 2-3 prosentilla väestöstä.

4. Epävakaa persoonallisuushäiriö

 • Laaja-alainen ja huomattava epävakaus ja impulsiivisuus liittyen ihmissuhteisiin, minäkuvaan ja tunneilmaisuun.
 • Kiihkeitä yrityksiä välttyä todelliselta ja kuvitellulta hylätyksi tulemiselta.
 • Epävakaita ja intensiivisiä ihmissuhteita, joita kuvaa äärimmäisen ihannoinnin, vähättelyn ja mitätöinnin vaihtelu.
 • Identiteettihäiriö: jatkuvasti epävakaa minäkuva ja kokemus itsestä.
 • Impulsiivisuus itselle vahingollisella tavalla (esim. tuhlaaminen, ahmiminen, seksi).
 • Toistuva itsetuhoisa käytös tai siihen viittaavat puheet (esim. itsemurhauhkaukset, itsensä viiltely).
 • Tunneilmaisun epävakaus: voimakkaita jaksottaisia alakulon, ahdistuksen ja ärtymyksen kokemuksia, jotka kestävät usein muutamia tunteja, harvoin muutamaa päivää kauemmin.
 • Jatkuva tyhjyyden tunne.
 • Asiaankuulumaton, voimakas vihan ja suuttumuksen tunne tai vaikeus kontrolloida suuttumusta.
 • Esiintyy noin 2-3 prosentilla väestöstä. Heistä 75 prosenttia on naisia.

Yllä olevien kuvailujen perusteella ei voida suoraan luokitella ihmisiä tietyn persoonallisuushäiriön omaavaksi, vaan niiden todentamiseen vaaditaan perusteellisia testejä. Kaikilla ihmisillä voi esiintyä yllä esiteltyjä piirteitä ajoittain, eivätkä ne liity millään tapaa persoonallisuushäiriöön. Diagnoosin todellisesta häiriöstä tekee aina ammatti-ihminen.

Lähde: Marketta Joutsenniemi, Pia Kaulio, Raimo Mäkelä, Jyrki Pekola & Gustav Schulman (2006). Naimisissa narsistin kanssa. Minerva. Tilaa kirja!

38 Comments

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.