Itsetuntemus

Millainen on hyvä itsetunto? Katso 6 kohtaa!

Hyvä itsetunto on monen asian summa. Katso 6 kohtaa, joilla hyvä itsetunto määritellään.

Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen antaa kirjassaan Hyvä itsetunto kuuden kohdan määritelmän hyvälle itsetunnolle.

Itsetunto on Keltikangas-Järvisen mukaan olennaisen tärkeä osa ihmisen persoonallisuutta. Se määrittää paljon elämässämme tekemiä valintoja ja ratkaisuja. Itsetunto voi kuitenkin vaihdella elämän eri osa-alueilla ja myös muuttua erilaisten elämänkokemusten myötä.

Hyvä itsetunto:

1. Tunnetta, että on hyvä.
Ihminen ajattelee omaavansa enemmän positiivisia kuin negatiivisia ominaisuuksia. Hyvän itsetunnon omaavan käsitys itsestä on kuitenkin realistinen: hän tietää myös heikot kohtansa ja hyväksyy ne osaksi omaa itseään.
2. Luottamusta itseen ja itsensä arvostamista.
Ihminen ei anna kävellä itsensä ylitse, vaan pitää kiinni itselleen tärkeistä asioista ja päämääristä. Hän uskaltaa tarttua myös haasteisiin.
3. Oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena.
Ihminen uskoo olevansa tärkeä ja arvokas juuri sellaisenaan, ilman suorittamista ja toisten mielipiteitä ja arvostusta.
4. Kykyä arvostaa toisia.
Ihminen ei koe toisten lahjakkuutta ja osaamista uhaksi, vaan osaa arvostaa ja kannustaa toisia heidän kyvyissäään.
5. Itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja riippumattomuutta toisten mielipiteistä.
Ihminen uskaltaa tehdä valintoja omista sisäisitä tarpeistaan ja arvostuksistaan käsin, vaikka se poikkeaisi ympäristön valinnoista ja arvostuksista.
6. Epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä.
Ihminen ei jää syyttelemään itseään epäonnistumisistaan, vaan ottaa niistä saamansa opin ja jatkaa eteenpäin entistä viisaampana. Hyvän itsetunnon omaava osaa asettaa asiat mittasuhteisiinsa ja ymmärtää, että pettymykset kuuluvat jokaisen ihmisen elämään.

Lähde: Liisa Keltikangas-Järvinen (19994). Hyvä itsetunto. WSOY. Tilaa kirja!

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.