Parisuhde

Miksi ihmiset menevät naimisiin?

Usein ihmetellään, miksi ihmiset eroavat. Tärkeämpää olisi kysyä, miksi he menivät naimisiin.

Ihmisillä on monia erilaisia syitä avioliiton solmimiselle. Kaikki syyt eivät valitettavasti ole yhtä hyviä, jos niitä tarkastellaan suhteen kestävyyden kannalta.

Osa avioliiton solmimisen syistä altistaa parin avioerolle. Alla on listattu sekä hyviä että huonoja syitä.

Miksi sinä menit naimisiin?

Huonoja syitä

 • Olen onnellinen vain hänen kanssaan.
 • Pako vanhempien onnettomasta kodista.
 • Halu saada joku huolehtimaan itsestään.
 • Raskaus eli pakko mennä naimisiin.
 • Olemme rakastuneet (onko riittävä syy?).
 • Yksinäisyys.
 • Hän muuttuu kyllä paremmaksi, kun menemme naimisiin.

Hyviä syitä

 • Halusimme sitoutua suhteeseemme, koska rakastuimme ja halusimme jakaa elämämme yhdessä.
 • Meillä oli hyvä syy uskoa, että avioliittomme kestää, koska meillä oli yksinkin hyvä olla.
 • Hyvä taloudellinen perusta, koulutustausta ja ammatti.
 • Vaikka asuimmekin vielä omissa lapsuuden perheissämme, uskoimme, että pärjäämme hyvin yksinkin ja yhdessä perheenä.
 • Rakastimme toisiamme mielestämme kypsällä tavalla.
 • Koimme toisemme tasa-arvoisiksi keskenämme. Kumpikaan ei ollut ylä- tai alapuolella.
 • Meillä on mielestämme realistinen käsitys toisistamme.

Lähde: Kari Kiianmaa (2003). ”Kyllä me löydämme tien”. Jälleenrakennus lapsille eron jälkeen. Kehityksen avaimet.

1 Comment

 1. 15.11.2008 at 14:03

  Rakkat Ystävät ja Kanssa Matkustajat Aikamme Legendaarisessa Ajassa Ja Niin Juhlallisessa Arjessa.

  Niin Miksi Me Ihmiset Menemmekään Naimisiin.. – Mietitäänpäs Hieman… ; ) Mielestäni Woisimme Alkaa Järjestää Myös Lemmikeillemme SuuRia HÄitä!!!

  * * ** *

  Juhlistaakseen ja Kohottaakseen Korkeuksiin Rakkauden Sakramenttiä ja Iloitakseen ja Ollakseen Onnellinen Ystävien Ja Rakkaiden Kesken.

  Mennäkseen RakaKUDEN lIITTOON kAIKKIEN ySTÄVIEN kANSSA, tAATAKSEEN hENKISEN kEHITYKSEN JA yMMÄRRYKSEN sAKRAMENTIN tÄYTTYMISEN.

  jOTTA ihMISET EIVÄT VAIPUISI yKSINÄISYYTEEN/ LIIAN ERISTÄYTYNEISIIN PERHEISIIN YM. näHÄM hoWIEN rYHMÄ sIUNAUKSET rAKKAUDEN sAKRAMENTTIIN oVAT TÄRKEITÄ.

  Elämme Moninaista Aikaa.. Ajat Owat Muuttuneet..

  Ylistääkseen HenGgellisen Rakkauden ja Pyhittääkseen Jumalan Kanssa Kauniin Syvän ja Kehittyneen Rakkauden.

  Kaswaaksemme Wastuuntuntoon, Moraalin Monimuotoisuuteen, Ystävyyteen, Ymmärrykseen ja Käytännölliseen Olemassa Oloon.

  Hulwattomaan Onneen Ja Kukoistukseen. Iloon Intoon ja Rakakuden Hulluutteenkin AikaAk´join.

  Sillä Rakkauds Teettää Hulluimmat Asiat, on sytyttänyt raqjuimmat sodat ja Suistanut Ihmiset Järjen TuollePuolen. NÄmä Kaikki On Pyhi8tettävä Rauhaan Yhteisen Salkramentin Turvin. Auttakaamme Toinen Toimsiamme, ja Löytäkääämme Sisdäisren Yhdenveraisuuden Sekä Itsenäisyyden.

  Järjestäytyäkseen Ihmiskunnan Sivilisaatiossa Tyylikkäällä ja Kauniilla Tawalla. KOhottaakseen Oman Olemassa Olon Astetta Arwokkaammmalle ja Wakiintuneemmalle Asteellle.

  Woimme Tolki Mennä Myös Naimisiin Itsemme Kanssa. Mikä Lieneekin Nykypäivänä Äärimmäisen Suosittua… ;Hmm…

  Moninaisen seksuaalisuuden Keskellä, ja Wahvojen Henkisten Mullistusten voikmakkaan kasvun n aiikakautena, Yhä useammat meistä löytävät sisältään sekä Wahvan Naisen että Miehen.. Molempien herkkyyden ja kauneuden, kovuuden ja lempeyden, Pehmeyden ja pyhyyden….ja NÄin Pyhä Liitto saattaa Täydellisesti Täyttyä Meidän sisällämme. Jumala Siunatkoon Meidän Sisäistä Itsenäisyyden ja Liitoa Ja Kruunatkoon Meidät Ikui8seen Rauhaan Ja Onneen. Ymmärrykseen ja Rakkauteen.

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.