Uskottomuus

Uskottomuus jättää surun

Uskottomuuskriisistä selviytyminen on yksilöllinen prosessi. Kuka selviää kriisistä?

Kun yksilö tuntee olonsa toiveikkaaksi nykyhetken ja tulevan suhteen, kokee mielihyvää, ei tunne suurta ahdistusta ajatuksistaan ja tunteistaan sekä kykenee solmimaan läheisiä, luottamuksellisia ihmissuhteita, hänen voidaan katsoa selviytyneen elämänkriisistään. Näin määrittelee sosiologian emeritusprofessori Robert Weiss.

Suurin osa selviää hyvin

Petettyjen naisten kokemuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan suurin osa petetyistä selvisi kriisistään hyvin tai melko hyvin, kun tapahtumasta oli kulunut 2-10 vuotta.

Tilaa kirja: Revitty sydän – Voiko uskottomuudesta toipua?

Ristiriitaisesti petetyksi tuloon ja kriisiin jollain tavalla jämähtäneitä oli haastattelluista kolmasosa. Tutkimuksessa havaittiin selvä vaikutus uskottomuuskriisin läheisyydestä omassa elämässä: heikommin selviytyneillä oli keskimäärin vähemmän aikaa petetyksi tulosta kuin paremmin selvinneillä. Tutkimusten mukaan trauman oireiden onkin todettu vähenevän yleensä ajan kuluessa, joten on todennäköistä, että vuosien kuluessa myös kriisin vielä voimakkaasti kokevat pääsevät tilanteestaan eteenpäin.

Parisuhderatkaisu vaikuttaa onnellisuuteen

Tutkimuksen mukaan heikommin selviytyneet olivat joko jääneet vanhaan suhteeseen tai eronneet ja elivät ilman parisuhdetta. Hyvin selivytyneiden joukossa oli selvästi enemmän uuden parisuhteen solmineita.

”Traumaattinen kokemus ravistelee koko minuutta, elämänkatsomusta ja arkea.”

Parisuhteen laadun on todettu vaikuttavan suoraan ihmisten arvioon elämänlaadustaan. Petettyjen naisten elämää selvittäneessä tutkimuksessa uuden suhteen solmineet näyttäisivät selviytyneen vanhaan suhteeseen jääviä paremmin. Tämä näkyi erityisesti siinä, että uuden suhteen solmineet arvioivat elämänlaatunsa ja parisuhteensa paremmaksi kuin vanhaan suhteeseen jääneet. Lisäksi heidän ajatusmaailmansa oli muuttunut vähemmän negatiiviseen suuntaan.

Uskottomuuskriisin käsittely oli monelle parille lähes ylivoimaiselta tuntuva tehtävä. Ne harvat, jotka siitä kokivat selviytyneensä, olivat molemmat ottaneet vastuun suhteen uudelleen rakentamisesta ja luottamuksen löytämisestä.

Pysyvä jälki

Vaikka kriisi jää taakse ja elämä jatkuu, uskottomuus jättää ihmiseen pysyvän jäljen. Kun traumaattinen kokemus ravistelee koko minuutta, elämänkatsomusta ja arkea, siitä toipuminen on pitkä ja raskas prosessi.

Tutkimuksen mukaan petetyt eivät olleet enää yhtä huolettomia ja elämän traagisuudesta tietämättömiä kuin ennen kriisiä. Uskottomuuskriisin läpikäyminen oli tuonut mukanaan tiettyä surumielisyyttä, mutta myös erilaista elämänviisautta ja syvempää ymmärrystä itseä sekä toisia ihmisiä kohtaan.

Lähde: Maria Buchert, Kari Kiianmaa & Tellervo Uljas, Revitty sydän. Voiko uskottomuudesta toipua? Minerva Kustannus Oy. Tilaa kirja!

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.