Itsetuntemus

Lapsuuden kiintymysmallit

Oliko lapsuutesi kiintymysmalli turvallinen, välttelevä vai vastustava?

Se, miten ihminen käyttäytyy aikuisuuden ihmissuhteissa, juontaa juurensa lapsuuden kokemuksiin ja siellä saatuihin vuorovaikutusmalleihin. Kiintymysmalli, joka on lapsena muodostunut lähimpään hoitajaan, ohjaa pitkälti valintoja myös aikuisuudessa. Esimerkiksi rakkaussuhdetta solmittaessa haetaan ensisijaisesti sitä tuttua ja turvallista, oli se sitten itselle hyväksi tai vahingoksi.

”Rakkaussuhdetta solmittaessa haetaan ensisijaisesti sitä tuttua ja turvallista, oli se sitten itselle hyväksi tai vahingoksi.”

Kiintymysmallit on jaettu perinteisesti kolmeen eri malliin: turvalliseen, välttelevään ja vastustavaan. Tunnistatko, mikä on oma kiintymysmallisi?

Turvallinen kiintymysmalli

Lämpimässä ja huomioivassa suhteessa vanhempiinsa kasvanut lapsi oppii luottamaan toisiin ihmisiin ja odottaa aikuisena, että voi kohdata muut ihmiset tunnetasolla ja saada tarpeensa kuulluksi ja tyydytetyksi parisuhteessa. Turvallisessa kiintymyssuhteessa elänyt lapsi ei pelkää aikuisenakaan hylätyksi tuloa tai läheisyyttä. Hän kykenee solmimaan tasapainoisen ja vastavuoroisen parisuhteen.

Välttelevä kiintymysmalli

Kylmässä ja torjuvassa ilmapiirissä kasvanut lapsi oppii, ettei hänen tunteistaan ja tarpeistaan tarvitse huolehtia. Hän oppii välttelemään läheisyyttä, yhteisöllisyyttä ja vetäytyy toisten ihmisten seurasta. Rakkaussuhteessa hän tuntee itsensä turvattomaksi, sillä häneltä puuttuu perusluottamus toisiin ihmisiin. Toisten ihmisten pyrkimykset läheisyyteen tulosta ahdistavat välttelevän kiintymysmallin saanutta ihmistä.

Vastustava kiintymysmalli

Epäluotettavassa, pelottavassa ja hylkäävässä koti-ilmapiirissä kasvanut lapsi oppii olemaan hakematta turvaa toisilta ihmisiltä. Hän kokee usein aikuisuudessa hankaluutta lähestyä toisia ihmisiä ja tuntee, ettei pääse heitä niin lähelle kuin haluaisi. Vastustavan kiintymysmallin kotoa saanut pelkää yksinäisyyttä ja hylätyksi tuloa.

Muutoksen mahdollisuus

Lapsuudessa muodostuneet kiintymysmallit ovat melko pysyviä mielen rakenteita. Tästä johtuen monet toistavat onnettomia ihmissuhdekuvioitaan kerta toisensa jälkeen ajautumalla aina itseä laiminlyövän tai kaltoin kohtelevan kumppanin seuraan.

Myönteiset kokemukset ihmissuhteissa voivat kuitenkin muokata oppittuja kiintymysmalleja uuteen suuntaan. Asioiden tiedostaminen ja tietoisesti terveiden ja tasapainoisten ihmissuhteiden rakentaminen ympärille tukevat vahingollisen kiintymysmallin kotoa saanutta. Ne auttavat kohti muutosta ja parempaa parisuhde-elämää. Myös itsetutkiskelu, omien mallien pohdinta ja keskustelu ystävien tai terapeutin kanssa auttavat kiintymysmalliketjun katkaisemisessa ja uudenlaisen kiintymyssuhteen luomisessa.

Lähde: Eva Rusz(2007). Oikea kumppani! Löydä parisuhteen mahdollisuudet. Minerva.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.