Itsetuntemus

Löydä elämällesi tarkoitus

Tuntuuko elämäsi tyhjältä ja merkityksettömältä? Oman elämän mielekkyyden voi löytää etsimällä.

Elämän merkityksettömyyden tunne aiheutta ahdistusta. Se voi näyttäytyä epämääräisenä kaiherruksena, joka tuntuu hiljaisena ahdistuksena arkielämän taustalla. Eksistentiaalipsykologit ovat nimenneet tämän eksistentiaaliahdistukseksi, jolla tarkoitetaan ahdistusta siitä, ettei kykene toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksia elämässään. Ihmistä ahdistaa, ettei hän ole sitä, mitä hän jostain syystä kokee tahtovansa olla. Hän kokee vaillinaisuuden tunnetta, jonkin elintärkeän puuttuvan, muttei välttämättä tiedosta, mitä tämä on.

Paniikki ja ahdistuneisuus voivat juontaa juurensa tähän merkityksettömyyden tunteeseen – kokemukseen, ettei omalla elämällä ole selkää suuntaa. Elämän mielekkyyden kannalta onkin olennaista löytää elämään jotakin, jonka eteen haluaa tehdä töitä ja joka tuntuu tärkeältä.

Kaksi tehtävää

Elämän tarkoituksen tuntemisella näyttää olevan kaksijakoinen merkitys. Ensinnäkin se auttaa ihmistä tuntemaan itsensä eheäksi ja kokonaiseksi. Toiseksi sen kautta ihminen kykenee palvelemaan muita ja edistymään.

Alla olevien kysymysten avulla voit selvittää, mikä on oman elämäsi syvin tarkoitus. Varaa kysymyksiin vastaamiselle riittävästi aikaa ja rauhaa. Onnea matkaan!

Löydä elämäsi tarkoitus – 12 kysymystä!

1. Oletko tällä hetkellä työssä, jota haluat tehdä? Jos et, mitä voisit tehdä löytääksesi itsellesi antoisamman työn?
2. Oletko tyytyväinen koulutukseesi? Jos et, mitä haluaisit tehdä asian edistämiseksi?
3. Missä asioissa koet olevasi luovimmillasi? Onko tätä riittävästi elämässäsi? Jos ei, mitä voisit muuttaa?
4. Haluatko kehittää uskonnollista puoltasi?
5. Mitä työtä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista?
6. Mitä haluat saavuttaa elämässä? Mitä haluaisit olla tehnyt ja kokenut 70-vuotiaana?
7. Mitä arvostat eniten elämässä?
8. Onko jokin arvostamasi asia jäänyt liian vähälle huomiolle? Miten voisit pyrkiä kohti sitä?
9. Onko sinulla lahjoja tai kykyjä, joita et ole kunnolla kehittänyt tai ottanut käyttöön?
10. Edellisiin kysymyksiin nojaten, luettele elämäsi tärkeimpiä tarkoituksia.
11. Mitä esteitä on elämäni tarkoitusten toteuttamiselle?
12. Mihin olen valmis sitoutumaan seuraavan kuukauden, vuoden ja kolmen vuoden aikana, jotta selätän kohdan 11 mainitut esteet ja pääsen toteuttamaani elämäni erityiset päämäärät?

Lähde: Edmund J. Bourne (1999). Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. WSOY. Tilaa kirja!

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.