Itsetuntemus

Ota vastuu unelmistasi!

Saavuttaakseen unelmansa täytyy hyväksyä oman elämän lähtökohdat.

Unelmat ja arki eivät ole vastakohtia, vaan unelmilla luodaan tietä toisenlaiseen arkeen. Suurimmalla osalla ihmisistä on jokin unelma, jonka he toivoisivat muiden kuulevan ja ymmärtävän.

Unelman toteuttamisessa on kyse siitä, miten ihminen kykenee omilla valinnoillaan muuttaman olosuhteitaan ja raivaamaan tietä omanlaiselleen elämälle.

Tilaa kirja:

Unelmatyöskentely

Vastuun ottaminen taas tarkoittaa kykyä tehdä, joskus vaikeitakin, omaa elämää koskevia päätöksiä.

Hyväksy olosuhteet

Jokaisen ihmisen elämässä on asioita, joita hän ei ole voinut itse valita. Ihmisen elämässä on siis tietyt olosuhteet, jotka on vain hyväksyttävä. Ihminen syntyy tiettyyn perheeseen ja hänellä on ne perintötekijät, jotka hän on vanhemmiltaan sattunut saamaan. Kenenkään kohdalla lapsuus ja sen olosuhteet eivät ole omaa valintaa. Olosuhteita ja tilannetekijöitä ovat myös esimerkiksi tapahtumat ja vaikutukset ihmisen elämässä, jotka tulevat eteen yllättäen tai kutsumatta (asiat, jotka eivät ole ihmisen omia valintoja). Vähitellen elämän olosuhteet ja ihmisen omat valinnat alkavat käydä vuoropuhelua toistensa kanssa; valinta seuraa toistaan ja muuttuvat olosuhteet tarjoavat haasteita ja mahdollisuuksia.

Kaikki katuvat joskus

Aikuisen ihmisen elämä on täynnä jokapäiväisiä valintoja. Jokainen tekee myös sellaisia päätöksiä, joita hän katuu myöhemmin. Ihmisen oma suhtautuminen elämään voi olla avain siihen, millaiseksi elämä tulevaisuudessa muodostuu. Synkistely ei vie asioita eteenpäin, kun taas positiivinen asenne saattaa muuttaa monen asian kulkua olennaisesti – se, mihin ihminen keskittyy, lisääntyy.

”Se, mihin ihminen keskittyy, lisääntyy.”

Saavuttaakseen unelmansa ihmisen täytyy hyväksyä oman elämänsä lähtökohdat sekä otettava vastuu omista tunteistaan, arvoistaan ja asenteistaan, nykyhetkestä sekä elämänvalinnoista ja niihin suhtautumisesta. Lisäksi ihmisen täytyy kantaa vastuunsa läheisistään, omista unelmistaan, tulevaisuudestaan ja elämästä sekä omasta motivaatiostaan.

Ulkoiset tapahtumat eivät ole tunteidemme aiheuttajia sillä ne syntyvät ihmisessä itsessään erilaisten kokemusten pohjalta. Tunteet ovat omiamme ja jokainen valitsee itse reagointitapansa kussakin tilanteessa. Yksi elämän vaikeimmista asioista on se, että olemme itse omien tunteidemme omistajia, ei kukaan muu. Emme aina voi valita tunnettamme, mutta reagointitapansa voi jokainen itse valita.

Unelmat nousevat arvoista

Toteuttaakseen unelmiaan, ihminen tarvitsee ymmärryksen siitä, mitkä arvot ohjaavat hänen elämäänsä. Joskus ihmisen toimintaa ohjaavat ristiriitaiset arvot. Useimmat ihmisen valinnat pohjautuvat johonkin tiettyyn arvoon. Ihminen ei voi muuttaa menneisyyttään, mutta nykyhetkessä yksilön on mahdollista valita oma suhtautumistapansa menneeseen.

”Läheisemme ovat aina mukana unelmissamme – he estävät, hidastavat tai tukevat niitä.”

Elämä on tässä ja nyt. Unelmat voivat auttaa kestämään ankeaa nykyhetkeä, mutta jokaisella on nykyhetkessään sellaisia asioita, joista ei haluaisi luopua missään olosuhteissa. Unelman tavoittelemisen esteenä on usein asioita, jotka ovat meissä itsessämme ja niihin asioihin voimme yleensä vaikuttaa.

Ihminen ei ole vastuussa niistä tunteista, mitä hän aiheuttaa läheisissään. Jokaisen tulee kuitenkin unelmaa tavoitellessaan ottaa läheisten näkökulma huomioon. Läheisemme ovat aina mukana unelmissamme: he estävät, hidastavat tai tukevat niitä.

Rohkeus ratkaisee

Unelmien tavoittelussa on kyse rohkeudesta. Rohkeutta on tehdä itselleen tärkeitä asioita omasta pelostaan huolimatta. Pelkoa kuulu olla elämässämme. Se suojelee ja estää meitä toimimasta. Terve pelko on paikallaan, mutta joskus se muuttuu koko elämää rajoittavaksi ja silloin on tarpeen käsitellä niitä.

Kaikissa tavoittelemisen arvoisissa asioissa ihmisen on tehtävä oma osuutensa, tavalla tai toisella. Joskus tavoite toteutuu, joskus ei. Täytyy vain oppia hyväksymään, että ellei tavoite toteudu nyt, sen aika voi olla myöhemmin.

Toisaalta joskus täytyy luopua unelmastaan ja on uskottava, että jotain muuta on tulossa tilalle. Unelmien toteuttaminen merkitsee vastuun ottamista ja oman osuuden tekemistä sen eteen.

Lähde: Marja Leena Toukonen (2008). Unelmatyöskentely. PS-kustannus.
Tilaa kirja!

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.