Itsetuntemus

Voiko persoonallisuus muuttua?

Olemmeko oman itsemme vankeja vai voimmeko sittenkin muuttua?

Varmasti melkein jokainen on toivonut voivansa muuttaa itsessään jotakin piirrettä. Olemme kaikki omanalaisiamme persoonia vahvuuksinimme ja heikkouksinimme. Tyypillisiä tavoitteita oman elämän muuttamiselle ovat laihduttaminen, tupakoinnin lopettaminen ja esimerkiksi myöhästelystä eroon pääseminen. Miksi jotkut onnistuvat näissä muutoksissa ja toiset eivät? Mikä heitä erottaa?

Oma motiivi tärkein

Tutkimusten mukaan ihmisen muutoksen onnistumisen kannalta tärkeintä on se, mihin ihmiset katsovat muutoksen perustuvan. Jos muutos lähtee itsestä ja omista ominaisuuksista, on muutoksen pysyvyyelle selkeästi parhaimmat ennusteet. Jos muutos saa alkunsa henkilön itsensä ulkopuolisista tekijöistä, onnistumisen mahdollisuudet ovat huomattavasti pienemmät. Eli siksi tupakoinnin omalla luonteen lujuudellaan taakse jättänyt pysyy todennäköisemmin uudessa elämänvalinnassaan kuin toisen kehotuksesta siihen ryhtynyt.

Uusi identiteetti

Tutkimusten mukaan muutosprosessin pysyvyyden kannalta olennaisinta on uuden identiteetin kehittyminen. Jos henkilö omaksuu uuden käytösmallin osaksi identiteettiään ja minuuttaan, käyttäytymisestä tulee pysyvä osa itseä. Tätä ajatusta sovelletaankin monissa laihdutusohjelmissa, joissa korostetaan pysyvää elämäntavan muutosta.

”Dramaattiset muutokset ympäristössä voivat muuttaa yksilön persoonallisuutta radikaalistikin.”

Käytöstä voi muuttaa, persoonallisuutta ei?

Monet ihmiset ovat kokeneet muutoksia elämässään. Kuitenkin suurin osa muutoksista näyttäisi koskevan ennemminkin käyttäytymistä kuin persoonallisuuden eri puolia. Tämä puoltaa persoonallisuuden pysyvyyttä kannattavien teorioiden näkökulmaa.

Useat tutkimukset kuvaavat persoonallisuuden muutosta asteittain tapahtuvana, hienovaraisena muutoksena. Heathertonin ja Nicholsin mukaan kuitenkin äkilliset ja dramaattiset muutokset ympäristössä voivat muuttaa yksilön persoonallisuutta radikaalistikin. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa uskonnolliset kokemukset, muutokset uravalinnassa tai traumaattiset tapahtumat elämässä.

Lähde: Heatherton, T. F. & Nichols, P.A. (1994). Conceptual issues in assessing whether personality can change. Teoksessa T.F. Heatherton & J.L. Weinberger (toim.), Can personality change?. Washington, DC: APA.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.