Lapset ja perhe

Hyvän perheen tunnusmerkit

Sanotaan, että vanhempien parisuhde on lapsen koti. Millaisessa perheilmapiirissä sinun lapsesi elävät?

Perhe tarjoaa lapselle ja nuorelle hänen merkittävimmän ihmissuhdeympäristönsä. Hyvin toimivassa perheessä aviopuolisoiden välinen parisuhde on toiminnallisesti ja hierarkisesti ensisijainen. Kun vanhempien on hyvä olla keskenään yhdessä, se takaa myös lapsille turvallisen ja tasapainoisen kasvuympäristön.

Hyvän perheen määritelmä

Professori Yrjö Alanen on luokitellut terveen perheen tunnusmerkit.

  • Puolisoiden välinen parisuhde on muodostunut ensisijaiseksi kumppanuudeksi ja tukeutumiskohteeksi ja säilynyt silti liian omistavaksi kehittymättä.
  • Puolisoiden keskinäinen suhde tyydyttää heidän seksuaalisia ja emotionaalisia tarpeitaan.
  • Lapsia kohtaan osoitetaan riittävää lämpöä ja ymmärtämystä, ja heillä on mahdollisuus ilmaista tunteitaan ilman liiallisia rajoituksia.
  • Lapsista kyetään iloitsemaan ja heitä arvostetaan itsenäisiksi kehittyvinä persoonallisuuksina.
  • Psykologinen sukupolviraja vanhempien ja lasten välillä ei ole vinoutunut.
  • Perheen suhteet ympäröivään yhteisöön ja sopeutuminen siihen ovat tyydyttävät ja antavat myös lasten kodin ulkopuolelle suuntautuville suhteille hyvän perustan.
  • Sekä yksilöillä että perheellä kokonaisuutena on kyky kasvaa ja oppia.
  • Perheen sisäiset ristiriidat myönnetään useammin kuin kielletään, ja niistä voidaan keskustella.
  • Irrottautuminen perheestä on lapselle hänen varttuessaan aikuiseksi mahdollista ilman syyllisyydentunteita tai perheen muissa jäsenissä kehittyvää ahdistusta tai katkeruutta.

Lähde: Jorma Piha (2000), Perhe ja ympäristö. Teoksessa: Javanainen, M. (toim.). Lasten- ja nuorisopsykiatria. Vol. I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys. (s. 66-76). Gummerus Kirjapaino Oy.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.