Parisuhde

Millainen riitely tuhoaa parisuhteen?

Tutustu huonoihin riitelytapoihin ja karista ne parisuhteestasi.

Kärjistäminen, vähättely, välttely sekä kielteinen suhtautuminen ovat käyttäytymismalleja, jotka usein toteutuessaan aiheuttavat pienempiä ja suurempia ongelmia. Tehokkain keino parisuhteen suojelemiseen on taito käsitellä vaikeita tilanteita ja erimielisyyksiä rakentavasti. Ristiriitatilanteissa miehet vaikuttavat yleensä tyyniltä, kun taas naiset usein tuohtuvat ja korottavat ääntään.

Kärjistäminen

Kärjistäminen tarkoittaa asioiden suurentelua ja liioittelua. Kärjistäessä tulee usein sanoneeksi sellaista, mikä saattaa vaarantaa koko parisuhteen perustan. Ihmisen todellinen suhtautuminen ei paljastu riidan tuoksinassa, sillä yleensä riitelijä pyrkii vain loukkaamaan toista ja puolustamaan itseään. Kaikki parit riitelevät joskus ja toisinaan riidat paisuvat melkoisiin mittasuhteisiin. Vaikka riita johtaisikin kärjistelyyn, on se mahdollista lopettaa osoittamalla ymmärrystä vastapuolen näkökantoja kohtaan.

”Kaikki parit riitelevät joskus ja toisinaan riidat paisuvat melkoisiin mittasuhteisiin.”

Vähättely

Vähättelyn tarkoituksena on polkea maahan toisen osapuolen ajatukset, tunteet tai luonteen ominaisuudet. Vähättelevät huomautukset voivat nujertaa niiden kohteena olevan henkilön itsetunnon.

Henkilö saattaa toimia ristiriitatilanteessa vähättelevästi, vaikka hän yrittäisikin toimia rakentavasti tai yrittäen piristää kumppaniaan. Toinen epäsuora vähättelytapa on jättää huomiotta myönteinen asia, josta kumppani odottaa kiitosta tai myönteistä palautetta. Vähättelyä on mahdollista ehkäistä osoittamalla kunnioitusta toisen näkökantoja kohtaan – tällöin voidaan tunnustaa tunteet sekä osoittaa kumppanille kunnioitusta ja huomiota. Myönteinen ja arvostava suhtautuminen lähentää kumppaneita ja vähentää kiukkua.

Välttely

Välttelevä kumppani ei halua osallistua yhteisiin keskusteluihin tai suostuessaan vastahakoisesti keskustelemaan, hän pyrkii vetäytymään tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Välttely ilmenee yleensä siten, että toinen poistuu riitatilanteesta esimerkiksi toiseen huoneeseen. Välttelystä on kyse myös silloin, jos toinen vaikenee kesken väittelyn tai myöntää toisen olevan oikeassa vain päästäkseen pois tilanteesta.

Tutkimusten mukaan miehet toimivat useimmin välttelijöinä, kun taas naisten taipumus on painostaa kumppania asioiden käsittelyyn. Välttelijä ei vähennä vetäytymistään, ellei painostava osapuoli lakkaa painostamasta tai opettele käyttäytymään rakentavammin. Mikäli jostain asiasta puhuminen on vaikeaa, olisi asian käsittelyajankohdasta hyvä sopia yhteisesti, jolloin välttelijän ei tarvitse vältellä eikä painostajan painostaa.

Kielteisyys

Kielteinen suhtautuminen tarkoittaa sitä, että kaikki näyttää aina todellista pahemmalta. Parisuhde olisi varmastikin onneton, mikäli molemmat pyrkisivät koko ajan vain aiheuttamaan harmia toisilleen. Riitatilanteissa on kuitenkin usein kyse vääristä ja kielteisistä tulkinnoista.

”Riitatilanteissa on usein kyse vääristä ja kielteisistä tulkinnoista.”

Tutkimusten mukaan ihmiset näkevät asioissa ja tilanteissa juuri sen, minkä haluavatkin nähdä. Vain ihminen itse voi vaikuttaa tapaansa tulkita asioita kielteisesti – jokaisen on siis päätettävä, missä valossa hän haluaa elämänkumppaninsa ja hänen käytöksensä nähdä. Joissain tapauksissa kielteinen suhtautuminen voi olla lapsuudenperheestä opittu suhtautumismalli, mikä on hyvä tiedostaa, sillä kielteisestä suhtautumisesta poisoppiminen voi olla vaikeaa.

Miten huono riita etenee?

Erään pariskunnan melko tavanomainen menettelytapa tilanteissa, joissa keskustelu muuttuu riidaksi:
• Mies ja nainen keskustelevat aiheesta, joka johtaa riitaan
• Nainen kärjistää ja suhtautuu kielteisesti mieheensä ja hänen edesottamuksiinsa
• Mies on hiljainen ja katsoo melko nopeasti parhaaksi vaihtoehdokseen vetäytyä ja vältellä naista
• Nainen painostaa miestä selvittämään asiaa heti
• Mies välttelee naista
• Nainen painostaa miestä
• Mies välttelee naista edelleenkin
• Nainen huomaa tilanteen menneen hieman liian pitkälle ja hän päättää alkaa vältellä miestä

Yllä oleva riitelytapa sisältää useita aineksia parisuhdetta tuhoavasta riitelystä. Vaikka osa parisuhteen riidoista on ikuisuuskysymyksiä, on kumppaneiden mahdollista päästä sopuun – mikäli molemmat ovat valmiita tekemään kompromisseja. Riitojen kärjistäminen saattaa johtaa siihen, etteivät parisuhteen osapuolet halua enää keskustella asioista, sillä molempien ajatuksia ohjaa oletus siitä, että keskustelu muuttuu joka tapauksessa riidaksi ennemmin tai myöhemmin. Vähitellen pariskunta joutuu tilanteeseen, jossa mistään asioista ei ole enää turvallista puhua. Mikäli kielteisiä käyttäytymismallien vaikutuksia ei torjuta, läheisyyden ja keskinäisen yhteyden tilan täyttävät turhautumisen ja yksinäisyyden tunteet.

Rakentava riitely

Samaisen pariskunnan melko tavanomainen riitelykaava jatkuu yleensä seuraavasti:
• Mies tekee aloitteen keskustelusta molempien rauhoituttua tarpeeksi
• Molemmat pyrkivät keskustelemaan asiasta rauhallisesti
• Ongelma ratkaistaan, jos mahdollista tai tehdään kompromissi

Riitelykaavan jälkimmäinen osa noudattaa rakentavan riitelyn periaatteita. Kyseisen pariskunnan osapuolet ovat kaiketi osanneet joustaa oikeissa kohdissa, sillä he ovat yhdessä kahdeksatta vuotta – he ovat sitoutuneet pysymään yhdessä niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Eräs tärkeä tekijä ristiriitojen ratkaisemisessa on ollut molempien pyrkimys siihen, etteivät he anna auringon laskea vihansa ylle.

”Voit saada yksinkin aikaan melkoisia muutoksia parisuhteessasi.”

Kaikkien pariskuntien riidoissa on parisuhdetta vaarantavan riitelyn aineksia eikä se ole sinänsä vaarallista, kunhan molemmat tiedostavat, että suhdetta täytyy suojella parisuhdetta vaarantavan riitelyn haitallisilta vaikutuksilta. Sinun täytyy siis itse valita, missä valossa haluat kumppanisi nähdä. Voit saada yksinkin aikaan melkoisia muutoksia parisuhteessa, vaikka asiat käyvät helpommin ja mukavammin, jos pariskunta toimii ja tekee töitä yhdessä, jotta parisuhde syvenisi ja vahvistuisi.

Lähde: Howard Markman, Scott Stanley & Susan L. Blumberg( 1997). Riitele rakentavasti – parisuhde paremmaksi. WSOY.

7 Comments

 1. QUO VADIS?
  04.10.2008 at 22:00

  ”Millainen riitely tuhoaa parisuhteen?

  Eric Berne lähti ajatuksesta, että me kaikki olemme omien vanhempiemme klooneja. Hän käsittelee aihetta ”vanhempi- aikuinen -lapsi minätiloista”, jotka ovat tallentuneet ”henkilökohtaisen tietokoneemme keskusmuistiin”, eli aivoihimme ja jonne ovat tallentuneet kaikki näkemämme, kokemamme, kuulemamme, aistimamme havaiintomme mteitä ympäröivästä maailmasta sikiövaiheesta lähtien.

  Olennaisinta on se minkälaisia nämä ”valmentajamme kasvattajamme, vanhempamme ,opettajamme” ovat olleet ja mikä on heidän ÄO ymmärryksensä -yhteisöllisyydestä’.

  Riitely käsittääkseni pitäisi loppua ”hiekkalaattikolle”, mutta jotkut jpurkavat traumojan – tarhakiusaamisena, koulukisaamisena, armeijakisaamisena ja parisuhdekiusamisena (kiukutteluna).

  Aiheesta lisää googleen haulla – transaktioanalyysi-, tai tiivistetysti
  linkissä. http://www.finta.net/ta-esittely.html

  Quo vadis? -Carpe diem!

 2. akj
  27.12.2010 at 16:39

  Kommentti riitelyartikkeliin.
  Sinänsä oikeita asioita, mutta miksi stereotypiat miehen ja
  naisen toimintatavoista. Ei nainen ole likikään aina
  se, joka korottaa ääntään. Eikä mies ole likikään aina
  se, joka yrittää aloittaa rakentavan keskustelun.
  Täysin höpö höpöä tällainen roolijako. Yhtä typerää kuin
  väittää, että nainen hallitsee verkostot ja mies on putkiaivo,
  nainen ajattelee ja pohtii ja mies toimii. Ainakaan oma kokemukseni ei ole tällainen, vaan lähipiirissäni molempia löytyy molemmista sukupuolista. Yksi merkittävä tekijä taustalla näyttää olevan lapsuuskodin malli ja samastuminen (tiedostamaton) siihen. Mitä ovat tutkimukset, joihin jutussa viitataan?

 3. Johan On
  16.05.2011 at 04:16

  Kärjistys ja toimintatavat:
  Nainen aloittaa sitä, nainen toimii niin ja näin. Nainen on sellainen ja tällainen.
  Suhdesoppa on itse syyllistynyt juuri siihen ,mistä lukijoitaan varoittaa:
  – puhuu asiasta toista sukupuolta osoitellen ja syytellen. Lisäksi tökerö yleistys on amatöörimäistä, sillä tokihan roolimalli toimii myös toisin päin !

  Mikä miehen välttelyssä on rakentavaa ?

  Miten nololta, pahalta ja turhauttavalta tuntuukaan naisesta, kun mies katsoo ylen naisen yrityksen saada suhde toimimaan ? .Lähtijä vältellessään katkaisee välit , rikkoen siten parisuhteen vuorovaikutusta vakavasti. Pariterapiassa ( siis aivan oikeassa sellaisessa ) paino on siinä, ettei puheyhteyttä katkaista millään tavalla, ja kun siihen sorrutaan,
  yhteyden on velvollinen rakentamaan se, kumpi lähtee huoneesta tai sortuu mykkäkouluun.
  Lähtijä on myös aina huonommassa tilanteessa parisuhteen rakentajana kuin se osapuoli, joka jää paikalle hylättynä ja pahoilla mielin kantamaan vastuun suhteen kompastuskivestä, tuntien epäonnistuneensa kun toinen poistuu tilanteesta.

  toimitattomat neuvonne vain lisäävät niiden parien tuskaa, jotka todella yrittävät oman suhteensa eteen.

  Sama pätee myös miltei jokaiseen testiin täällä.
  . – osa neuvoista on täysin kelvottomia arkielämään.
  Suosittelen suhteensa kanssa kamppaileville mieluummin Väestöliiton artikkeleita tai Parisuhteen palikat- haulla löytyvää, huomattavasti parempaa ja toimivampaa kokonaisuutta.
  Täällä ei ole asiantuntemusta eikä ihmistuntemusta.

  Internetin aikakaudella on tarpeen aina tarkistaa tiedon lähde. tässä tapauksessa sivuja ylläpitää joku TukTukMedia.
  Onko kyseessä islamilainen sivusto, tuk-tuk on turkkilainen turistijuna ?
  Asenteellisuudesta nimittäin voi päätellä että mies kaikessa uljaudessaan ( sic!) on luomakunnan kruunu.

 4. mieluummin sinkkumiehenä
  26.12.2011 at 18:34

  Muutaman vuoden takaisia kokemuksia. Joita käyn edelleen läpi ajoittain. Saadakseni jotain käsitystä mitä virheitä tein.

  Vähättely. Silloinen kumppanini ilmaisi suorin sanoin etten ole hänen arvoisensa. Hän kuitenkin polvistui alttarille kanssani.

  Välttely. ”Välttelin” keskustelua riitatilanteissa. Riitatilanteet syntyivät jostakin käsittämättömästä syystä napsahtaen. Kehoitus minulle häipyä kodista. Mitäpä siinä voi sanoa kun toinen latelee kaikin tavoin halveksivansa minua ja on täyden raivon vallassa.

  Miten huono riita etenee (ja kuten kaikki aina alkoivat).
  Tämä nainen aloitti ilmoittamalla halveksivansa minua. Syytteitä monista kuvitteellisista asioista. Kuten mitä minä hänen mukaansa joskus tulevaisuudessa tulen tekemään. Tai mitä hänen mukaansa ajattelen. Tämä nainen painosti kuitenkin puhumaan. Puhumaan mistä? Syyttää puhumattomuudesta. Hei haloo osaan puhua mistä tahansa asiasta. Kun puhuin tuli joka sanasta uusi syyte.
  Kerran kuitenkin olin toiveikkaana kun rauhallisesti puhuimme että meidän pitäisi keskustella. Menin toiveikkaana paikalle ja seuraus että itkun partaalla kuuntelin kuvitteellisia syytöksiä ja monia vaatimuksia. Ei sananvuoroa ja mitäpä siinä olisi voinut sanoa kysyn vaan.
  Sanot ihan mitä hyvänsä joudut siitä syytteeseen.

  Olen onnellinen nyt sinkkuna kun se avioliitto on taakse jäänyttä aikaa.
  Käyn työssä ja liikun luonnossa (silloin se oli määrättyä mistä liikuntalajista sain tykätä). Tapaan jälleen kavereita, ystäviä ja sukulaisia(joka oli kiellettyä silloin).

  Nämä yleisohjeet huvittavat. Toimivat ehkä parisuhteissa joissa ei ole mitään isompia ongelmia. Kumppanin kunnioittaminen on kuitenkin omasta mielestäni se asennelähtökohta.

 5. Pääasia kateissako?
  12.03.2012 at 09:42

  Tässä artikkelissa ei ollut tarkoituksena varmastikkaan mollata eri sukupuolia taikka yleistää kumpi aloittaa ja miten ja millä tavalla.

  Ylhäällä mainitussa esimerkki mallissa oli kyse nimenomaan esimerkistä. Ei yleistämistä siitä että kumpi aloittaa riidan ja millä tekniikalla. Eikä esimerkkitapaus ylhäällä myöskään kertonut että ”miten kaikki riidat menee ja sovitaan”.

  Hyvät ihmiset, älkää takertuko siihen mikä ei ole tärkeää tuossa ylhäällä. Siinä oli vain riitelyn eri muotoja ja siihen liittyen esimerkki.

  Olen puhunut

  kiitos.

 6. Daniela
  27.03.2013 at 19:28

  kun aikuinen ihminen ei osaa hillitä itseään ja alkaa pienestä riidasta huutamaan,raivoamaan ja heittelemät tavaroita ja joskus käy käsiksi.lyönyt ei ole,mutta repinyt ja töninyt. Jokainen riita tuntuu aina olevan minun syytä ja vaikka yritän pyytää anteeksi rupeaa hän huutamaan ja raivoamaan niin että alan täristä vaikka tiedän,ettei tee mitään vakavaa. Riidat vielä ovat niin mitättömiä ja alkavat jostain tyhmästä.usein tuntuu liittyvän puolison väsymys asiaan,jollon saan raivo ryöpyt senkin takia.nykyään näitä pelottavia raivareita on niin usein,että näen silmissäni ne,vaikka kaikki olisi hyvin. Rakkaus alkanut katoamaan ja jatkuva pelko uudesta raivarista.

 7. Bubu
  13.09.2013 at 15:24

  Välttelijä ei vähennä vetäytymistään, ellei painostava osapuoli lakkaa painostamasta tai opettele käyttäytymään rakentavammin. Mikäli jostain asiasta puhuminen on vaikeaa, olisi asian käsittelyajankohdasta hyvä sopia yhteisesti, jolloin välttelijän ei tarvitse vältellä eikä painostajan painostaa.<– No jopas on. Mun eksäni vältteli aina seuraavana päivänä vastuutaan kun kyselin, miksei herra vastannut puhelimeen tai voinut tulla illalla kotiin kuten hän oli vannonut. Ilmeisesti mun olisi pitänyt vain lakaista kaikki maton alle, vai?

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.