Parisuhde

Riitelytapa kertoo suhteen laadun

Riitelytapasi paljastaa, miten onnellinen parisuhteesi on.

Pariskunnan riitelytapa kertoo hyvin pitkälle, miten onnellinen suhde on kyseessä. Tämä selviää tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin työssäkäyvien pienten lasten vanhempien riitelytapoja.

Tutkimuksessa löydettiin neljä erilaista parisuhteen riitelymallia: naisratkaisijaparit, miesvetoiset parit, rakentavasti riitelevät parit ja hyökkäys-vetäytyminen -parit.

1. Naisratkaisijaparit

  • Parisuhteessa nainen on aktiivinen riitatilanteissa ja pyrkii ratkaisemaan ongelman
  • Tutkittavista 18 prosenttia kuului tähän ryhmään

2. Miesvetoiset parit

  • Suhteessa mies toimii aktiivisesti riidan ratkaisemiseksi
  • Ryhmään kuului 18 prosenttia pareista

3. Rakentavasti riitelevät parit

  • Suhteessa kumpikin osapuoli on valmis keskustelemaan ja ratkaisemaan riidan rakentavalla tavalla
  • Ryhmään kuului 41 prosenttia tutkittavista

4. Hyökkäys-vetäytyminen -parit

  • Suhteessa jompikumpi osapuoli on riitatilanteessa selvästi hyökkäävämpi ja toinen taas vetäytyvämpi
  • Ryhmään kuului 22 prosenttia pareista

Tasa-arvoisuus tärkeää

Tutkimuksen naisten mukaan onnellisimmiksi suhteensa kokivat rakentavasti riitelevät parit. Heidän suhteissaan päätökset tehtiin yhdessä ja riitojen määrä arvioitiin muita vähäisemmäksi.

Hyökkääjät ja vetäytyjät -ryhmään kuuluvat naiset olivat suhteissaan muita tyytymättömämpiä ja onnettomampia. He kokivat suhteensa vähemmän tasa-arvoiseksi kuin muiden ryhmien naiset ja kuvasivat miehen tekevän suhteessa päätökset yksin.

”Rakentavasti riitelevät parit kokivat suhteensa onnellisiksi.”

Miehistä taas naisratkaisija- ja rakentavasti riitelevien parien ryhmiin kuuluvat arvioivat suhteensa muita tasavertaisemmaksi ja tyydyttävämmäksi. Miesten kohdalla parisuhdetyytyväisyydessä ei ilmennyt eroja ryhmien välillä. Mies ratkaisijana -parien miehet arvioivat suhteensa vähemmän tasa-arvoiseksi kuin muut miehet.

Kaiken kaikkiaan rakentavasti riitelevät parit riitelivät muita pareja vähemmän ja kokivat suhteensa tasapainoisiksi ja onnellisiksi.

Lähde: Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen julkaisuja 15/2005. Kaisa Malinen, Senja Härmä, Eija Sevón ja Ulla Kinnunen. Miten meillä menee? Työssäkäyvien pienten lasten vanhempien kokemuksia perhe-elämästä ja työstä.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.