Itsetuntemus

Mitä jokainen ihminen tarvitsee? – 10 asiaa!

Ihmisellä on 10 aineetonta perustarvetta, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Ihmisen aineellisia perustarpeita ovat YK:n ihmisoikeuksien määritelmän mukaan ruoka ja juoma, asunto ja vaatteet, vesihuolto ja terveyspalvelut sekä koulutus, liikenne ja kulttuuripalvelut. Näiden lisäksi jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua itseään ja omia olojaan koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Entinen Suomen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Pietilä ehdottaa näiden lisäksi kaikille ihmisille kymmentä yhteistä aineetonta perustarvetta.

10 perustarvetta

1. Tarve elää yhteydessä ja vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin sekä osallistua yhteisönsä toimintaan.
Ihmiset tarvitsevat toisiaan siksi, että juuri vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin annamme merkityksen toinen tosillemme.

2. Tarve tuntea elämänsä turvalliseksi.
Ihmisen elämässä tarve tuntea elämänsä turvalliseksi on jokapäiväinen asia; se on tarve elää fyysisesti, poliittisesti sekä taloudellisesti turvatuissa oloissa.

3. Kehittymisen ja omien kykyjen kehittämisen tarve.
Ihmisellä on tarve kehittyä ja kehittää niitä kykyjä, luonteenomaisia, tiedonhalua ja uteliaisuutta, luovuutta, ymmärrystä, esteettisyyden ja eettisyyden tajua, kykyä kokea rakkautta, empatiaa ja solidaarisuutta toisia ihmisiä kohtaan.

4. Oman luovuuden käyttämisen tarve.
Ihmiset luovat yhdessä ulkonaiset elämänsä puitteet kodissa, lähiympäristössä, yhteiskunnassa sekä loppujen lopuksi myös kulttuurissaan.

5. Tarve tuntea olevansa jotakin merkityksellistä.
Kun läheiset ihmiset huomaavat meidät, puhuvat meille, välittävät siitä mitä teemme tai sanomme, tuntevat useimmat ihmiset itsensä merkitykselliseksi. Jokainen meistä tarvitsee ja haluaa saada tunnustusta tasavertaisena yhteisön jäsenenä.

6. Tarve tulla rakastetuksi ja rakastaa.
Onko rakkauden antaminen ja vastaanottaminen ihmisen perustarve? Ovatko kaikki lapset äidilleen ja isälleen rakkaita tai rakastaako lapsi aina vanhempiaan? Entä kahden aikuisen ihmisen välinen rakkaus?

”Jokaisella on tarve tuntea itsensä ehjäksi ihmiseksi.”

7. Itsensä eheäksi kokemisen tarve.
Meillä kaikilla on tarve tuntea pysyvänsä koossa ja säilyttää itsemme ehjinä ihmisinä. Jos ihminen kokee olevansa täysin pirstaleina, voi hänen olla vaikea päästä eteenpäin omassa kasvussaan ennen kuin hän saa palasensa kokoon.

8. Tarve pyhyyden ja hartauden kokemiseen.
Jokaisella ihmisellä on oikeus luoda oma suhteensa jumaluuteen tai siihen, mihin hän uskoo, oman sisäisen kokemuksensa pohjalta ilman instituutioiden sanelemia muotoja tai sisältöjä.

9. Tarve kokea kauneutta ja esteettisyyttä.
Mikä saa ihmiset pysähtymään paikkaan, jossa luonto on kauneimmillaan? Entä miksi ihmiset käyvät museoissa tai teatterissa? Esteettinen kokemus on iloa ja nautintoa riippumatta siitä, voimmeko hankkia kauneuden lähteen taikka hienon esineen omaksemme.

10. Ajatusten ja itsensä ilmaisemisen tarve.
Kukaan ei voi kontrolloida sitä, mitä mielessämme liikkuu. Ihmisellä on tarve ilmaista ja vaihtaa ajatuksiaan toisten ihmisten kanssa; joku tekee tämän puhumalla, toinen kirjoittamalla taikka kuvien ja muiden ilmaisukeinojen avulla. Meillä on myös tarve saada vastauksia sekä vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä toisilta ihmisiltä.

Lähde: Hilkka Pietilä (2003). Mikä meitä yhdistää – Ihmisyys ja perusarvot. PS-kustannus.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.