Lapset ja perhe

Isillä liian vähän aikaa lapsille

Tuore kysely paljastaa, ettei isillä ole tarpeeksi aikaa lapsilleen.

Isänpäivän lähestyessä Vertaa.fi kysyi juhlapyhän merkitystä isiltä. Aikaa lasten kanssa yhdessäoloon on aivan liian vähän. Monen suhde kärsii työkiireistä ja pitkistä välimatkoista. Ikäryhmien välillä oli eroja etenkin käsityksissä isänpäivän merkityksen muuttumisesta vuosien mittaan sekä siinä, mitä syitä muutoksen takaa ounasteltiin löytyvän. Isänpäiväkyselyyn vastasi yhteensä 885 isää.

Aika lapsen kanssa paras lahja

Suuri enemmistö isistä (79 %) viettäisi isänpäivänä mieluummin ylimääräiset neljä tuntia lapsensa seurassa kuin saisi tältä kivan lahjan, mikäli näiden kahden väliltä olisi valittava. Lasten ei siis tarvitse välttämättä ostaa perinteistä kravattia tai sukkaparia isän iloksi.

Kysyttäessä onko isänpäivän merkitys muuttunut vuosien takaisesta lähes puolet isistä (43 %) oli sitä mieltä, että isänpäivästä on vuosien saatossa tullut kaupallisempi. Kuudesosa (16 %) taas näki muutoksen johtuva siitä, että isän ja lapsen välinen suhde voi nykyään olla hyvin erilainen. Yhtälailla vajaa viidesosa (18 %) koki merkityksen muuttuneen, muttei osannut sanoa miten. Niinpä vain viidenneksen (20 %) mielestä merkitys ei ole muuttunut lainkaan.

Edellä mainitun kysymyksen osalta ikäryhmiä vertailtaessa käy ilmi, että nuoremmat isät pitävät muutoksen syynä erityisesti isän ja lapsen nykyisin erilaista suhdetta tai eivät osaa nimetä mitään selkeää syytä. Mitä vanhempaa ikäryhmää puolestaan tarkastellaan, sitä enemmän painottuu kaupallisuuden merkitys muutoksen keskeisenä tekijänä.

Mikä estää isiä lisäämästä yhteistä aikaa?

Lähes 6 % isistä vastasi, ettei saa viettää juuri lainkaan aikaa lastensa kanssa. Vastaavasti lähes kaksi kolmannesta (59 %) piti yhteistä aikaa liian vähäisenä. Jäljelle jäi siis vain noin kolmannes isistä, jotka olivat tyytyväisiä yhteisesti vietetyn ajan määrään.

6 % isistä ei saa viettää lainkaan aikaa lastensa kanssa

Avoimissa vastauksissa isänpäivän henkilökohtaisesta merkityksestä korostuikin juuri perheen yhdessäolon tärkeys. Alle 25-vuotiaiden isien ryhmässä oli merkittävää se, että sillä oli muihin ryhmiin verrattuna huomattavasti suuremmat prosentuaaliset osuudet sekä vastausvaihtoehdon ”ei juuri lainkaan” että ”tarpeeksi” kohdalla.

Suurimmat syyt yhteisen ajan niukkuuteen löytyivät joko isän usein myöhäiseksi venyvistä töistä (28 %) tai siitä, että isä ja lapsi asuvat kaukana toisistaan (23 %). Viidennes isistä (20 %) ei saa viettää tarpeeksi aikaa lastensa kanssa, koska nämä viihtyvät mieluummin kavereidensa kanssa. Vastaavasti vajaa viidesosa (17 %) vastanneista koki, että lapsen aika hukkuu heidän sijaansa tietokoneen, pelien ja television ääressä.

Noin 7 % vastaajista ongelmaksi muodostui se, ettei tunne leikkejä tai lauluja ja 4 % vastasi, ettei yksinkertaisesti tiedä, mistä lapsi pitää. Lisäksi yli kolmannes isistä (35 %) vastasi taustalla olevan jokin muu syy, jonka vuoksi he eivät kykene lisäämään lapsen kanssa yhteisesti vietettyä aikaa, vaikka periaatteessa niin haluaisivat tehdäkin.

Lähde: www.vertaa.fi

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.