Itsetuntemus

Opi arvostamaan työkaveriasi

Kaikkien työtovereiden kanssa voi tulla toimeen. Muutos lähtee omasta asenteesta.

Ihmisten välinen kohtaaminen voi tapahtua vain ihmisyyden välityksellä; aito kohtaaminen edellyttää suorittamisen ja suoritusten unohtamista.

Kohtaamistilanteessa täytyy heittää romukoppaan neuvominen ja ymmärtäminen – niiden sijaan tarvitaan läsnä oloa, jakamista ja välittämistä.

Katse omiin virheisiin

Hyvässä työyhteisössä työkaverin tukeminen ja rohkaiseminen on tuttu ilmiö. Jokainen ihminen tekee virheitä – työssään ja vapaa-ajallaan – ja jokaisen olisi syytä keskittyä ensisijaisesti omiin virheisiinsä. Helposti katse kääntyy toisten tekemiin virheisiin, sillä ne on helpompi tunnistaa. Omien virheidensä hyväksyminen antaa mahdollisuuden korjata vahingot ja oppia tekemään työnsä paremmin.

Tunteet syntyvät vuorovaikutuksessa

Työyhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa kaikilla herää monenlaisia tunteita, joista osa voi tuntua häiritseviltä. Ihminen mieltää usein hankaliksi heidät, joiden seurassa hän tuntee huonommuuden tunteita.

”Ihminen mieltää usein hankaliksi heidät, joiden seurassa hän tuntee huonommuuden tunteita.”

Tunteet syntyvät aina vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mutta ne saavat heijastuspintansa kunkin ihmisen omasta elämäntarinasta ja aiemmista kokemuksista.

Työyhteisössä jokaisen täytyisi oppia kantamaan vastuu omista tunteistaan, vaikka olisikin helpompi syyttää omista kiusallisista tunteistaan jotakuta toista.

Minä-viestit

Työpaikalla kaikkien ei tarvitse olla parhaita kavereita, mutta työtä pitää pystyä tekemään, vaikkei pitäisikään erityisemmin kaikista työkavereista. ”Minusta tuntuu..” tai ”Minun mielestäni..” -lauseet ovat tehokkaita juuri siksi, että ne ovat aina totta, koska kysymys on yhden ihmisen omakohtaisesta kokemuksesta. Nämä lauseet eivät yritäkään olla koko totuus, vaan ne antavat tilaa myös toisten kokemuksille.

Erilaiset työnteon motiviit

Jollekin on tärkeää tehdä työnään juuri sitä tehtävää, jonka hän kokee omaksi tehtäväkseen tässä maailmassa. Toiselle taas on tärkeää, että työ on mukavaa ja sillä voi ansaita elantonsa. Mikä tahansa työ voi muuttua pakonomaiseksi suorittamiseksi, jos ihminen joutuu työskentelemään pitkään voimiensa äärirajoilla. Tärkeintä on kuitenkin se, että tekee työkseen sellaista, mitä pitää itse tärkeänä työnä.

”Tärkeintä on, että pitää työtään itse tärkeänä.”

Kuormittava työ heijastuu usein myös läheisiin ihmissuhteisiin. Monet työelämän rasitteet ovat sellaisia, että niiden kanssa selviää yksinkin, mutta niiden pohtiminen vie paljon voimavaroja.

Joskus tarvitaan apua

Epäonnistuminen työtehtävässä tai työyhteisön ristiriita ovat sellaisia asioita, joista puhuminen toisen aikuisen kanssa on usein huojentavaa ja asian jakaminen helpottaa oloa.

Jos psyykkinen kuormitus työssä kohoaa liian suureksi, voi ihminen odottaa, että joku läheinen ratkaisi tämän ongelman hänen puolestaan. Uupunut itse ei useinkaan ymmärrä, ettei hän kykene enää vastavuoroisuuteen ja että hänen odotuksensa toisten tuesta ylittävät kohtuuden. Ensisijainen asia olisi, että uupunut rohkenisi hakea apua ja tukea, sillä se on asia, jolle hän voi itse tehdä jotain ja joka auttaa häntä.

Lähde:
Kati-Pupita Mattila (2007). Arvostava kohtaaminen – arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä. PS-kustannus.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.