Itsetuntemus

Temperamentti selittää stressiä

Tutkimustiedon mukaan temperamentilla on vaikutusta yksilön kokemaan stressiin.

Temperamentti vaikuttaa siihen, minkä tilanteen kukin kokee stressaavaksi. Se vaikuttaa myös siihen, miten voimakas kiihtymistila syntyy ja millaisia tunteita ristiriitatilanne herättää.

Temperamentti ohjaa lisäksi ihmisen selviytymiskeinojen valintaa ja sitä kauttaa myös stressin tuomia seuraamuksia.

Vireystilaerot

Temperamentti vaikuttaa intensiteettiin, jolla yksilö kokee erilaiset asiat. Henkilöt, joiden intensiivisyyden taso on korkea, ovat normaalitilanteissakin usein kiihtyneitä, ikään kuin jotakin olisi juuri tapahtumassa.

Temperamenttipiirteistä reaktiivisuus taas kertoo sen, kuinka voimakkaasti ihminen tilanteen kokee. Toiset käyvät pienestäkin asiasta ylikierroksilla, kun matalasti reaktiiviset ottavat hiljempaa ja rauhallisesti.

Eri asiat stressaavat

Toista stressaa tylsyys ja tapahtumattomuus, toista vakavat elämänmuutokset ja kriisit. Ulospäinsuuntautuneet ja matalan sisäisen vireystilan omaavat yksilöt kaipaavat jatkuvasti tapahtumia, ärsykkeitä ja toimintaa. Sisäänpäinkääntyneet ja korkean sisäisen vireystilan omaavat taas kärsivät suuremmasta stressistä isojen, traumaattisten tilanteiden keskellä kuin ulospäinsuuntautuneet.

”Toista stressaa tylsyys, toista vakavat elämänmuutokset.”

Korkean vireystilan omaava henkilö viihtyy enemmän itsekseen ja paikallaan. Matalavireinen taas hakee koko ajan elämyksiä. Kärjistäen tätä voidaan nimittää myös sisäisen ”tyhjyyden” täyttämiseksi.

Temperamentti vaikuttaa selviytymiseen

Ulospäinsuuntautuneet, elämyshakuiset ja aktiiviset yksilöt valitsevat selviytymiskeinoikseen usein ongelmaan tarttuvia ja toimintaan suuntautuvia keinoja. Vetäytyvät, eristäytyvät ja hyvin emotionaaliset yksilöt taas valitsevat enemmän tunne-elämään keskittyviä selviytymiskeinoja.

Koska tutkimuksissa on todettu, että ongelmasuuntautuneet keinot ovat tunnesuuntautuneita selviytymiskeinoja tehokkaampia, selivytyvät avoimet ja toimeliaat yksilöt siksi usein kriisistä vetäytyviä ja erakoituvia paremmin.

Avoimilla yksilöillä on sulkeutuneita vähemmän myös stressin tuomia pidempiaikaisia oireita ja seuraamuksia, koska he kykenevät selättämään ristiriitatilanteen nopeammin ja palaamaan stressittömään tilaan.

Lähde: Liisa Keltikangas-Järvinen (2008), Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.

No Comment

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.